Birds of Eden the largest free flight bird aviary in the world, Plettenberg Bay Garden Route Adventures South Africa
Birds of Eden the largest free flight bird aviary in the world, Plettenberg Bay Garden Route Adventures South Africa
Birds of Eden the largest free flight bird aviary in the world, Plettenberg Bay Garden Route Adventures South Africa
It is because of sanctuaries such as Monkeyland and Birds of Eden which go beyond idealism, and who strive to do something positive, that we can look forward to a more optimistic future.
About our primates

About Monkeyland And Birds Of Eden

Monkeyland är den första parken i världen med fritt strövande primater av blandade arter. Anläggningen syftar till att ge primater som hållits i fångenskap ett mer hälsosamt och naturligt liv samt till ökad medvetenhet hos allmänheten om dessa djur. Runt 400 apor, människoapor och lemurer bor på Monkeyland, däribland gibboner, kapucinerapor, dödskalleapor, spindelapor, dvärgapor, markattor, glasögonlangur samt tre lemurarter. Rundturer på en timme leds av erfarna guider genom 12 hektar ursprunglig skog och erbjuds både på engelska, afrikaans, tyska, franska, italienska och spanska. De naturens under som parken bjuder på pekas ut och förklaras, från ett rikt fågelliv till skogens komplexa ekosystem. Tyngdpunkten ligger på att spåra upp primaterna, och belöningen blir att få se de olika arterna i röra sig fritt i en naturlig miljö.

Besökare lämnar parken med en djupare förståelse för jordens primater och de faror som hotar dem. Ett av våra huvudsakliga mål är att informera allmänheten om de hur primater far illa av att hållas i fångenskap, både fysiskt och psykiskt. Dessa djurs naturliga miljöer är dessutom på väg att i snabb takt försvinna, på grund av skövling av skog, gruvdrift, jordbruk och människans bosättningar. Vi uppmuntrar besökare att konsumera på ett mer medvetet sätt, allt från att köpa begagnade eller antika träprodukter till att prioritera läkemedel och kosmetika som ej testats på djur.

Genom den idella organisationen Touch A Monkey’s Heart Foundation (NPO 008-464) har Monkeyland säkrat framtiden för alla sina primater. Stiftelsen är ensam förmyndare för samtliga parkens djur. Själva anläggningen finansieras enbart genom eko-turism och vi strävar efter att uppnå en fungerande balans mellan naturvård och ekonomiska förutättningar.

 

Monkeyland ligger 16 km öster om Plettenberg Bay, avfart från väg N2.

Besök
www.monkeyland.co.za eller ring
+27 (0) 44 534 8906 för ytterligare information.

Översatt av Thomas Andersson, volontär okt 2008 - jan 2009 (thomas.k.andersson@gmail.com)

 

 

 


Create Design